Menu
Paskirtis
Veikimas
Saugumas
Eksploatacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUGUMAS

Prietaisas suprojektuotas, pagamintas ir įpakuotas taip, kad:

 • būtų užtikrintos nurodytos charakteristikos ir veikimas;
 • jo gamybai panaudotos netoksiškos medžiagos, o cheminės , fizinės ir biologinės savybės atitinka reikalavimus;
 • visiškai nesukelia infekcijos pavojaus vartotojui ar kitiems asmenims; prietaisą naudojantis vartotojas neužteršia prietaiso ir atvirkščiai – prietaisas vartotojo;
 • jo fizinės savybės, tūrio (slėgio) santykis, matmenys ir ergonominės ypatybės nesukelia jokio pavojaus; jis neskirtas naudoti su kitais prietaisais ar įranga;
 • neskleidžia jokios kenksmingos spinduliuotės;
 • jame nėra programavimo sistemų;
 • nuo vidinio srovės šaltinio nepriklauso vartotojo sauga;
 • nėra pavojaus susidaryti elektromagnetiniams laukams, galintiems pakenkti įprastinėje aplinkoje naudojamų kitų prietaisų ar įrangos veikimui;
 • būtų išvengta atsitiktinio elektros smūgio;
 • vartotojas būtų apsaugotas nuo mechaninio pavojaus;
 • galima nežymi vibracija nekelia pavojaus;
 • garsinio signalo “triukšmas” minimalus;
 • jame nėra elektros, dujų, hidraulinės ar pneumatinės energijos šaltinių gnybtų bei jungiamųjų laidų, kuriuos galėtų liesti vartotojas;
 • liečiamosios dalys bei gretimos vietos normalaus veikimo metu neįkaista iki pavojingos temperatūros;
 • jame nenaudojamos cheminės medžiagos ir energijos šaltinis nekelia pavojaus;
 • jame nėra jokių valdymo rankenėlių ir indikatorių.

Kadangi elektromagnetinis stimuliatorius neturi žinomų ar numatomų grėsmių arba padarinių, prietaisas nesukelia rizikos jį naudojant. Prietaisas yra visiškai saugus.

 

KLASIFIKACIJA

 

Prietaisas su vidiniu maitinimo šaltiniu B tipo darbinė dalis.

Darbinės dalies tipas pagal apsaugos nuo elektros smūgio laipsnį.

 

 

BANDYMAI

Prietaisas buvo teigiamai įvertintas atlikus įvairius bandymus (techninės dalies ir poveikio aplinkai bandymus, korpuso cheminės analizės, medicininius bandymus). Apie tai byloja išduoti sertifikatai.

MEDICININIS ĮVERTINIMAS

Pasaulinės literatūros analizė įtikinamai rodo, kad dėl ypatingai paplitusių seksualinių sutrikimų tenka ieškoti efektyvesnės šių sutrikimų terapijos ir profilaktikos būdų. Fizinių poveikio metodų (kintamo magnetinio lauko impulsų) naudojimas net tik tikslingas, bet kai kuriems ligoniams gali būti vienintelis galimas terapijos būdas.

Elektromagnetiniam stimuliatoriui buvo atlikti klinikiniai tyrimai. Analizuojant šiuos tyrimus konstatuojama, kad:

 • Prietaisas stimuliuoja lytinę sferą. Po trumpo gydymo kurso jis sukelia seksualinės funkcijos pagerėjimą daugiau kaip 60 % pacientų.
 • Prietaisą rekomenduojama plačiai naudoti namų sąlygomis, jis nekelia nepageidaujamų šalutinių reiškinių atsiradimo rizikos.
 • Tai, kad prietaisą POTENCY saugu ir paprasta naudoti, leidžia rekomenduoti jį masiniam individualiam naudojimui.

 

© Copyright 2005 - 2016 DAGDA.